Föreningens historia 1974 -1992 nedtecknad av Nils Tångberg

Starten

Ciklidvännernas historia började med ett förberedande möte i en lägenhet på Eslövsgatan hos "Klocke" Månsson, deltagare i detta möte var Nils Tångberg, Bengt Månsson, Lars Elmskog, Marcus Zadenius, Rolf Karlsson och Kent Berggren.

Första mötet

Första ordinarie mötet hölls den 19/3-74 i en möteslokal i Ungdomens Hus på Spångatan 20, nu bildades föreningen och följande styrelse tillsattes: Nils Tångberg valdes till ordförande, Marcus Zadenius till sekreterare, till kassör valdes Berne Mattsson.

Medlemsavgiften fastställdes till 10:- i inträdesavgift, 15:- för vårterminen och 15:- även för höstterminen. 

Styrelsen fick i uppdrag att upprätta stadgar och ansluta oss till riksförbundet

Mötet samlade 12 st medlemmar, bl.a Rolf Hultenius, Bror Klingberg, Kenneth Hansson, Bengt Ingvald, Ronny Nord, Ingvar Jönsson, Klocke Månsson, Torsten Pålsson, Sigvard Carlsson och några till.

4/9 Ny möteslokal, denna gången på Nydala Fritidsgård, ett lotteri med 1000 lotter anordnades.

1975

28/1 Ny möteslokal igen, Södra Förstadsgatan 63 (Ellerströms Bygg), vi hade en föredragshållare från Köpenhamn, Jörgen Tvedegard, som berättade om Tropheusarterna.

4/3 Nils Tångberg fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att anordna första utställningen och kontaktade Malmö Burfågelförening.

28/5 En utställningskommitté bestående av Nils Tångberg, Marcus Zadenius och Roland Pettersson bildades. Utställningen fick namnet Zoo-75. Efteråt fick dock kommittén kritik för hur de handlagt utställningen.

23/9 Under året beslöts att antalet medlemmar skulle maximeras till 35 st, medlemsantalet var vid årets slut uppe i 28 st.

1976

25/2 Vid årsmötet valdes Kurt Fredriksson till ny ordförande.

27/10 tillsattes en kommitté som skulle organisera Zoo-77, denna bestod av Kurt Fredriksson, Nils Tångberg, Lars Willstrand, Rolf Carlsson, Roland Pettersson och Stig Roslund.

1977

23/2 hölls årsmötet, Marcus Zadenius avgick som sekreterare och ersattes av Gunnar Menander, Lars Elmskog avgick som kassör och ersattes av Lars Willstrand. Det åts korv och kyckling från Allans Korv.

1978

22/2 Per-Börje Nilsson valdes till sekreterare och medlemsavgiften höjdes till 75:-, det beslutades också att föreningen stod för 50.000:- att dela på för de medlemmar som detta år åkte till Ceylon, överskjutande kostnader fick resenärena själva stå för. I november åkte de flesta medlemmarna till Ceylon 14 dagar, dock åkte 5 medlemmar en vecka till Maldiverna istället. Detta gjorde att de blev mer eller mindra utfrysta av de övriga medlemmarna som åkte i huvudgruppen.
Resan var en stor upplevelse för alla deltagarna.

1979

31/1 Nils Tångberg begärde utträde ur föreningen, detta gjorde även Marcus Zadenius. På årsmötet avgick Lars Willstrand som kassör och ersattes Anders Holmgren.

28/3 Bengt Hansson föreslog detta år en flyttning av aprilmötet på grund av MFF:s hemmamatch mot Austria Wien.

22/5 Vi arrangerade detta år Zoo-79, kommittén för denna bestod av olika gruppledare: Bengt Hansson (Tanganyika), Mats Sjögren (Malawi), Anders Lindén (Sydamerika) och Christer Holmgren (Sällskapsakvarier). Ann-Christine valdes till att utforma bakgrunder, Tunisborg stod för blomsterarrangemangen. Det var långa köer på gatan utanför entrén och det kom inte mindre är 23.000 besökare.

Nya medlemmar detta år blev Nils Blid och Jan Tollow.

1980

27/2 Per-Börje Nilsson avgick som sekreterare på årsmötet och ersattes av Christer Holmgren, detta år valdes även en ny medlem in, nämligen Hans Emilsson.

28/5 Hedman berättade om sina erfarenheter av Tropheus i ämnet månadens ciklid, Bengt Hansson och Håkan Nilsson var i toppen i frågesport.

24/9 Det röstades om Zoo-81, röstningen utföll med 11 ja, 4 blanka och 3 medlemmar reseverade sig.

26/11 För att få fart på Sydamerikanska ciklider lottades ungdjur ut till medlemmarna för att dessa skulle ställas ut på Zoo-81. Följande fick 5-6 st: Kurt Fredriksson (Cichlasoma pittacus), Gösta Johansson (Cichlasoma nicaraguense), Stig Roslund (Cichlasoma synspilum), Bengt Rosberg (Cichlasoma managuense), Bengt Hansson (Geophagus hondae), Nils Tångberg (Auquidens spec.). Tångberg drog en vinstlott, fiskarna blev mycket uppskattade på Zoo-81, där de dessutom lekte.

1981

25/2 Anders Holmgren avgick som kassör och ersattes av Lars Andersson.

29/4 Vi kom på 4:e plats på MAF-tävling (1000:- i vinst), Lars Elmskog och Roland Pettersson inredde.

26/8 Visades det diabilder från fågelparken i Walsrode.

30/9 Mötet tog ett beslut om rökförbud under mötena, utom i samband med kaffet.

1982

24/2 Kenneth Hansson valdes till sekreterare efter avgående Christer Holmgren.

24/11 Bengt Hansson efterlyste ett aktivare föreningsarbete, han varnade för föreningens framtid om föreningsarbetet var alltför passivt.

1983

23/2 Lars Andersson avgick som kassör och ersattes av Rolf Hultenius, Kenneth Hansson avgick som sekreterare och ersattes av Nils Blid.

1984

28/3 Någon menade att ekonomiska frågor ständigt skulle stå på dagordningen och i kallelsen, så att samtliga medlemmar lockades till mötena (närvarande 11 st).

26/9 Ny lokal igen, denna gång på Kungsörnsgatan 16. Bertil Hedman fick mottaga Nordiska Ciklidsällskapets hedersdiplom.

1985

27/2 Nils Blid avgick som sekreterare och Rolf Hultenius avgick som kassör. Lars Liliedahl och Kim Meisner ersatte dessa i nämnd ordning.

27/3 Leif Persson invaldes som medlem.

24/4 Nils Blid berättar om sin TV-tittande ciklid som föredrog naturprogram.

1986

26/2 Kim Meisner avgick som kassör, Rolf Hultenius ersatte honom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

30/4 Håkan Nilsson föreslog att vi skulle göra upp ett kartotek med foto på fiskar, dessa skulle kopieras och delas ut bland medlemmarna (vi håller väl fortfarande på eller?).

29/10 Per-Inge Perrander blev invald.

1987

25/3 Zoo-87 ändrades från föregående utställningar på så vis att Skånemässan stod för arrangemanget. Vi höll som vanligt i akvarier, fåglar och smådjur. Akvarievännerna deltog för första gången?

1988

30/3 Kent Edvardsson och Greger Larsson invaldes i föreningen. Bengt Hansson föreslog att vi skulle bli faddrar till en späckhuggare till en kostnad av 5000:-, förslaget blev nedröstat.

1990

28/2 Fyllnadsval av kassör, avgående Rolf Hultenius ersattes av Bengt-Göran Larsson.

29/8 Håkan Nilsson utsågs till odlingsdomare.

26/9 Zoo-91 blev en temautställning i sambande med ordinarie Skånemässa 23/8-1/9.

1991

22/5 En ny medlem hälsades välkommen, nämligen Thomas Pettersson.

1992

26/2 Leif Persson valdes till sekreterare.

Av ovanstående framgår att vår verksamhet baserats mycket på våra utställningar, bra för ekonomin, men även en sammanhållande arbetsvilja som sammansvetsat medlemmarna.